Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Svischenko, E.P., State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine State Institution «D.F. Chebotariov Institute of Gerontology of the NAMS Ukraine», Kyiv, Ukrain
Svischenko, Ye.P., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after Academician M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv
Svischenko, Ye.P.
Svishchenko, Ye.P., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after Academician M.D. Strazhesko» of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv
Svishchenko, Ye.P., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Svishchenko, Ye.P. (Ukraine)
Svistilnik, R.V., M.I. Pirogov Vinnytsia National Medical University, Vinnytsia, Ukraine
Sychov, O.S., State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Sydorenko, P.I., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv
Sydorenko, P.I., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»
Sydoryk, L.L., Institute of Molecular Biology and Genetics of National Academy of Sciences of Ukraine
Syniachenko, O.V., Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Krasnyi Liman
Syvolap, V.V., Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia
Sіrenko, U.
Sіrenko, Yu.M., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

T

Taschuk, V.K., Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
Tashchuk, V.K., Higher State Education Institution “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Tashchuk, V.K., Bukovinian State Medical University, Chernivtsi (Ukraine)
Titov, Ye.Yu., SI “NSC “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Tkach, N.A.
Tlustova, T.V., Publishing House «Zaslavsky», Kyiv
Topchiy, I.I., State Institution «National Institute of Therapy named after L.T. Malaya of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
Torbas, E.A., State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine State Institution «D.F. Chebotariov Institute of Gerontology of the NAMS Ukraine», Kyiv, Ukrain
Torbas, E.A., State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine State Institution “D.F. Chebotariov Institute of Gerontology of the NAMS Ukraine”, Kyiv, Ukrain
Torbas, O.O., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after Academician M.D. Strazhesko» of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv

451 - 475 of 550 Items    << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>