Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Shekhunova, I.A., State Institution “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine”, Zaporizhzhia, Ukraine
Shekhunova, I.O., State Institution «Zaporizhya Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Healthcare of Ukraine», Zaporizhya, Ukraine
Shekhunova, I.O., SI «Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine», Zaporizhzhya (Ukraine)
Shenyavska, O.M., L.T. Malaya Therapy National Institute of the National Academy of Medical Science of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
Sidney C. Smith, Sidney C. Smith
Sidorenko, P.I., National Scientific Center "M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, Mas of Ukraine", Kyiv
Sidorenko, P.I., State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Simonova, T.A., State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
Sirenko, O.
Sirenko, O.Yu., State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Dnipro, Ukraine
Sirenko, U.
Sirenko, U.
Sirenko, U. M.
Sirenko, Yu.
Sirenko, Yu.M., Department of Symptomatic Hypertension, SI “NSC “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology“ of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Sirenko, Yu.M., State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Sirenko, Yu.M., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko», Kyiv, Ukraine
Sirenko, Yu.M., State Institution "National Scientific Center "M.D. Strazhesko Institute of Cardiology" of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine
Sirenko, Yu.M. (Ukraine)
Sirenko, Yu.M., SI «NSC «The Institute of Cardiology named after academician M.D. Strazhesko» of NAMS of Ukraine
Sirenko, Yu.M., State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Sirenko, Yu.M., Department of Symptomatic Hypertension, SI “NSC “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology“, Kyiv, Ukraine
Sirenko, Yu.M., State Institution National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Sirenko, Yu.M., National Scientific Center "M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, Mas of Ukraine", Kyiv (Ukraine)
Sirenko, Yu.M., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv

451 - 475 of 655 Items    << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>