Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Shchenyavskaya, E.N., State Institution “L.T. Malaya National Therapy Institute of the National Academy of Medical Science of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
Shchukina, Ye.V.
Shekhunova, I.A., SI «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of MH of Ukraine»
Shekhunova, I.A., State Institution “Zaporizhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine”, Zaporizhzhia, Ukraine
Shekhunova, I.A., State Institution “Zaporizhia Medical Academy of Post-Graduate Education of Ministry of Health of Ukraine”, Zaporizhzhia, Ukraine
Shekhunova, I.A., State Institution “Zaporizhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine”, Zaporizhzhia, Ukraine
Shekhunova, I.A., State Institution “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine”, Zaporizhzhia, Ukraine
Shekhunova, I.A., State Institution «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Healthcare of Ukraine», Zaporizhzhia (Ukraine)
Shekhunova, I.O., State Institution «Zaporizhya Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Healthcare of Ukraine», Zaporizhya, Ukraine
Shekhunova, I.O., SI «Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine», Zaporizhzhya (Ukraine)
Sidorenko, P.I., State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Sidorenko, P.I., National Scientific Center "M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, Mas of Ukraine", Kyiv (Ukraine)
Simonova, T.A., State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
Sirenko, O.Yu., State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Dnipro, Ukraine
Sirenko, U.
Sirenko, U.
Sirenko, U. M.
Sirenko, Yu.M., Department of Symptomatic Hypertension, SI “NSC “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology“, Kyiv, Ukraine
Sirenko, Yu.M., State Institution National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Sirenko, Yu.M., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv (Ukraine)
Sirenko, Yu.M., SI “NSC “M.D. Srazhesko Institute of Cariology” of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Sirenko, Yu.M., National Scientific Center "M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, Mas of Ukraine", Kyiv (Ukraine)
Sirenko, Yu.M., SI «National Scientific Centre «Institute of Cardiology named after academician M.D. Strazhesko» of NAMS of Ukraine», Kyiv
Sirenko, Yu.M., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Sirenko, Yu.M., SI "NSC "Institute of Cardiology named after ND Strazhesko" NAMS Ukraine, Kyiv (Ukraine)

26 - 50 of 125 Items    << < 1 2 3 4 5 > >>