Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Taschuk, V.K., Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
Tashchuk, V.K., Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
Tashchuk, V.K., Higher State Education Institution “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Titov, Ye.Yu., SI “NSC “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Tkach, N.A.
Tlustova, T.V., Publishing House «Zaslavsky», Kyiv
Topchiy, I.I., State Institution «National Institute of Therapy named after L.T. Malaya of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
Torbas, E.A., State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine State Institution «D.F. Chebotariov Institute of Gerontology of the NAMS Ukraine», Kyiv, Ukrain
Torbas, E.A., State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine State Institution “D.F. Chebotariov Institute of Gerontology of the NAMS Ukraine”, Kyiv, Ukrain
Torbas, O.O., Department of Symptomatic Hypertension, SI “NSC “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology“ of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Torbas, O.O.
Torbas, O.O., State Institution "National Scientific Center "M.D. Strazhesko Institute of Cardiology" of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine
Torbas, O.O., SI “NSC “M.D. Srazhesko Institute of Cariology” of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Torbas, O.O., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv (Ukraine)
Torbas, O.O., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Torbas, O.O., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after Academician M.D. Strazhesko» of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv (Ukraine)
Torbas, O.O., Department of Symptomatic Hypertension, SI “NSC “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology“, Kyiv, Ukraine
Torbas, O.O., State Institution “National Scientific Center “M.D. Strazhesko Institute of Cardiology” of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Torbas, O.O., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after Academician M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv (Ukraine)
Torbas, O.O., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko», Kyiv, Ukraine
Torbas, Ye.A.
Torbas, Ye.A., State Institution «National Scientific Center «Institute of Cardiology named after N.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Torbas, Ye.A., State Institution National Scientific Center «Institute of Cardiology named after M.D. Strazhesko» of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Tseluiko, V.I., статини; артеріальна гіпертензія; офіс­ний АТ; гіполіпідемічна терапія
Tseluyko, V.I., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

1 - 25 of 32 Items    1 2 > >>